Tävlingen är avslutad
Rubrik Altanräcke "universal"
GDS-are: Borje Snorring
Röster: 0

Visningar: 55
Beskrivning: I samband med en utbyggnad av en befintlig altan så uppkom behovet av någon typ av skyddsräcke. Eftersom vi ej ville ha mer avskärmning mot natur och vatten än nödvändigt , så blev konstruktionen en luftig spaljémodul som ger en trevlig inramning, samtidigt förhindrar att någon ofrivilligt ska ramla ner från altanen. Konstruktionen utgår från ett armeringsnät, 5mm stänger och 15*15 rutnät. Ramen består av impregnerad staketribba som sedan har fått ett urfräst spår anpassat för armeringsnätet. ( funkade att fräsa med en cirkelsåg med anpassning för djup mm). Efter målning av nät samt ramdelarna har gersågning samt hopfogning skett samt hörnbeslag monterats. Efter altanens sidor har sedan de 5 färdiga modulerna monterats mellan anpassade stolpar. Slutligen har brädräcken satts fast upptill på de olika modulerna. Altanen har kompletterats med infällda decklights ger ett behagligt sken mot altanräcket. Nästa delprojekt är en lämpligt utformad trapp med anpassade avsatser.