Tävlingen är avslutad
Rubrik Ny trappa till stugan
GDS-are: Mats Jarbe
Röster: 0

Visningar: 101
Beskrivning: Den gamla trappan till stugan hade gjort sitt och för att mamma skulle kunna komma dit så behövdes en ny trappa. Den byggdes i ungefär samma stil som den gamla men med en något brantare lutning på vangstyckena.