Tävlingen är avslutad
Rubrik Renoverat gammalt hus
GDS-are: Mattias Heino
Röster: 1

Visningar: 115
Beskrivning: Hus från 1900talets början. Murket i alla hörn..Fick lyftas upp och bytas virke upp till 1 meter. Källaren fylldes igen och golvet fixades Renoveringen av kök och kammare hann just bli färdigt då vi började med att bygga upp ladugården.(ett annat projekt) Förstugan och ytterdörrarna blev just färdigbyggda.